NEC-Übersicht 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Přednášející

Franz Alt

Novinář a autor knih. Studium historie, politických věd, teologie a filosofie ve Freiburgu a Heidelbergu, promoce v roce 1967; od roku 1968 redaktor a reportér v rozhlasu Südwestfunk (Baden-Baden); v letech 1972 - 1992 vedoucí a moderátor politického televizního magazínu "Report"; od roku 1992 vedoucí redakce budoucnosti "ZEITSPRUNG" (skok v čase) v Südwestrundfunk a od roku 1997 vedoucí magazínu "QUER-DENKER" (myslitel napříč) v televizi 3SAT; do roku 2003 vedoucí a moderátor magazínu 3sat „GRENZENLOS“ (bez hranic); od roku 2003 Franz Alt píše jako hostující komentátor komentáře a zprávy o pozadí událostí do více než 40 novin a magazínů a přednáší po celém světě. Aktuální kniha: Auf der Sonnenseite (Na slunečné straně, Piper Verlag / München – březen 2013) www.sonnenseite.com

Referát: Na slunečné straně: Jak nás Energiewende učiní vítězi

Rudi Anschober

Rudi Anschober (narozen v roce 1960) je politik hornorakouských Zelených, od roku 2003 zemským radním pro životní prostředí, energetiku, vodní hospodářství a ochranu spotřebitelů v hornorakouské zemské vládě. Byl několik let činný jako vystudovaný učitel na základní škole, rovněž jako novinář v různých sdělovacích prostředcích, dříve než kvůli svému velkému angažmá proti stavbě JE Temelín nakonec přišel do politiky. S vůlí něco změnit, poukázat na jiné perspektivy než je jaderná energetika. Od roku 1986 se prezentuje na politickém jevišti, začal jako mluvčí Zelené alternativy Horních Rakous.

Referát: Konec subvencování jaderné energie povede k celoevropskému výstupu z jádra

Antony Froggatt

Antony Froggatt studoval Energetik a environmentální politiku na Universitě Westminster a na Universitě Sussex. V současnosti je činný jako nezávislý poradce v oblasti mezinárodních energetických témat, je výzkumným spolupracovníkem v Chatham House a čestným výzkumným spolupracovníkem university v Exeteru. V Chatham House se specializuje na oblast zajištění celosvětového zásobování energiemi a na evropskou elektrárenskou politiku. 15 let pracuje jako poradce ekologických organizací, akademických a politických institucí v Evropě a Asii. Od roku 1992 je též spoluautorem World Nuclear Industry Status Reports, nyní každoročně vycházející zprávy o stavu jaderného průmyslu.

Referát: Novä jaderné reaktory ve Velké Británii. Jsou vůbec potřeba? A co nás budou stát?

Claudia Kunz

Claudia Kunz pracuje od roku 2005 jako referentka pro energetiku v Agentuře pro obnovitelné zdroje energie e.V. v Berlíně. Má tam na starosti odborné otázky obnovitelných zdrojů energie a jejich role v zásobování energiemi. Od roku 2011 vede AEE-„Forschungsradar“ (výzkumný radar), internetový portál, v jehož centru je databanka s aktuálními vědeckými studiemi na téma Energiewende. Obsahový stěžejní bod zde představuje transformace elektrizačního systému směrem k plnému zásobování z obnovitelných zdrojů energie. Předtím Claudia Kunz pracovala u ekologické nadace WWF jako referentka pro energetickou a klimatickou politiku s těžištěm obnovitelné zdroje energie. Svou odbornou kvalifikaci získala v letech 1996 až 2002 studiem ekologických věd zakončeným diplomem na Universitě Lüneburg. O Agentuře pro obnovitelné zdroje energie: Agentura pro obnovitelné zdroje energie e.V. (AEE) se zabývá osvětovou prací ve prospěch Energiewende. Jejím úkolem je podání výkladu o šancích a výhodách energetiky založené na obnovitelných zdrojích energie - od ochrany klimatu přes bezpečnost zásobování energiemi až k regionální tvorbě hodnot. AEE je zřízena podniky a spolky zabývajícími se obnovitelnými zdroji energie. Pracuje napříč politickými stranami a společenskými vrstvami. Vícero jejích informačních projektů je dotováno spolkovými ministerstvy hospodářství a zemědělství.

Referát: Německo – Odstoupení od jaderné energetiky 2021/22 - Co přijde potom? Co přijde do té doby?

Patricia Lorenz

Patricia Lorenz pracuje od roku 1993 v rakouské ekologické organizaci GLOBAL 2000. Ve své práci se soustředila na jaderné elektrárny v okolí Rakouska. V roce 2000 nastartovala společně s Friends of the Earth Brusel kampaň s cílem zrušit smlouvu EURATOM. Patricia Lorenz disponuje velkými zkušenostmi v oblastech ručení za jaderné škody a bezpečnost jaderných elektráren. Zúčastnila se četných přeshraničních procesů posuzování vlivů na životní prostředí.

Referát: Krátká prezentace studie “Evropa 2030 bez jaderných elektráren” zpracované Energy Economics Group (EEG) Technické univerzity Vídeň a nadací Právo ekologické energetiky (SUER)

Yves Marignac

Yves Marignac je ředitelem WISE-Paris. WISE-Paris je World Information Service on Energy, založený v roce 1983 z potřeby postarat se o nezávislé a důvěryhodné informace o francouzské energetické politice se zvláštním zřetelem na jadernou energetiku. Yves Marignac byl předsedou sdružení negaWatt, skupiny nezávislých expertů, kteří sestavili alternativní scénář energetiky Francie. Yves Marignac se v roce 2013 zúčastnil v kanceláři ministra životního prostředí též národní energetické debaty. V roce 2012 byla jeho protijaderná práce vyznamenána cenou Nuclear Free Future Award. Yves Marignac je též autorem mnoha knih

Referát: Jak se jaderný národ č. 1 dostane z jaderné slepé uličky ? A za jak dlouho je to realistické ?

Edvard Sequens

Edvard Sequens, energetický poradce sdružení Calla. Absolvent Technické vysoké školy v Liptovském Mikuláši, specializace automatické systémy řízení. Od roku 1997 pracuje ve sdružení Calla jako poradce a vedoucí projektů v oblasti energetiky. Je předsedou sdružení. Pracoval v Nezávislé odborné komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu a taktéž jako externí poradce českého ministra životního prostředí. Specializoval se na možnosti nasazení obnovitelných zdrojů energie a na jadernou energetiku. Edvard Sequens se též zúčastnil vývoje alternativní české energetické koncepce - další informace na www.zdrojeenergie.cz und www.temelin.cz.

Referát: Co opomněla česká energetická politika?

Sabine von Stockar

Sabine von Stockar je vedoucí projektů o jaderné energetice a elektrárenství při Švýcarské energetické nadaci (SES). SES byla založena v roce 1976 jako energeticko politická odborná organizace a od té doby se angažuje za inteligentní, ekologickou a lidsky spravedlivou energetickou politiku. Ta se orientuje na společnost 2000-Watt. SES se zasazuje za efektivní nasazení energie a za podporu a využívání obnovitelných zdrojů energie. SES ukazuje cesty, jak se Švýcarsko může uvolnit z osudové závislosti na fosilně jaderném zásobování energiemi. Sabine von Stockar vystudovala environmentální a přírodní vědy na ETH Zürich.

Referát: Jaké kroky podniká Švýcarsko politicky, právně a investičně technicky, aby se vystoupení z jaderné energetiky v roce 2034 skutečně povedlo ?

Dariusz Szwed

Dariusz Szwed je politik Zelených, sociální aktivista, národohospodářský vědec jakož i jeden ze zakladatelů politické strany Zelených Zieloni, v letech 2004 až 2011 jeden z jejích předsedů. Szwed nyní zastává pozici předsedy programové rady Zeleného institutu a poradce Roberta Biedrońa, starosty Słupsku, Pomořansko. Szwed je absolventem Národohospodářské univerzity Krakov a Univerzity ve Varšavě a spolupracovníkem frakce Zelených/Evropské svobodné aliance v Evropském parlamentu. Dariusz Szwed je autorem, spoluautorem a vydavatelem mnoha knih a publikací o trvale udržitelném rozvoji.

Referát: Energetická demokratizace v Polsku. Politické, sociální a ekonomické aspekty.